Page image

Prikupljanje podataka i korišćenje

Nenex Trade D.O.O (u daljem tekstu: Nenex Trade) u sklopu svoje Internet prezentacije, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i drugim propisima, prikuplja određene podatke o korisnicima. Nenex Trade nastoji da prikuplja samo osnovne, neophodne podatke sa ciljem pružanja kvalitetnijeg korisničkog iskustva i predstaviljanja usluge u skladu sa potrebama korisnika. U skladu sa misijom i Politikom kvaliteta i bezbednosti informacija, Nenex Trade ne odaje podatke korisnika trećim licima. Izuzetno, podaci mogu biti otkriveni isključivo u slučajevima predviđenim zakonskom regulativom, na osnovu sudskog naloga.

Informacije koje se prikupljaju koriste se za unapređenje sadržaja Internet prezentacije i celokupnog iskustva njene upotrebe od strane korisnika. Neki od podataka koji se prikupljaju su i pojedini lični podaci pomoću kojih može da se identifikuje određena osoba.

Nenex Trade prikuplja podatke o pristupnim IP adresama korisnika i pohranjuje ih u bazu podataka. Podatak o IP adresi korisnika ne omogućava identifikaciju ličnosti, osim aproksimaciju lokacije korisnika na nivou države, regije. Miros prikuplja i čuva podatke o načinu korišćenja Internet prezentacije od strane korisnika uz pomoć eksternih servisa.

Nenex Trade takođe prikuplja i čuva ime i prezime korisnika, e-mail adresu, broj telefona, datum rođenja, pol i ostale podatke o ličnosti koje korisnici svojevoljno i uz pristanak ostavljaju sa ciljem ostvarivanja kontakta, registracije na Internet prezentaciji, prijavljivanje na sistem obaveštavanja i sl, a sve sa ciljem personalizovanog iskustva korišćenja Internet aplikacije Nenex Trade-a i pratećih servisa i ostvarivanja dvosmerne komunikacije.

Način prikupljanja podataka

Internet prezentacija koristi, tzv. "kolačiće" (cookies), putem kojih se prikupljaju podaci o korisnicima (IP adresa, aproksimacija lokacije i sl.) kao i podatke o načinu korišćenja Internet prezentacije korišćenjem eksternih servisa. Ovi podaci se koriste za analizu posećenosti i korišćenja Internet prezentacije sa ciljem unapređenja sadržaja i opšteg korisničkog iskustva.

Drugi podaci, kao što su ime, prezime, e-mail adresa i sl. se prikupljaju putem specijalizovanih formulara u okviru Internet prezentacije. Korisnici svoje lične podatke obezbeđuju isključivo svojevoljno, dok se podaci dobijeni na ovaj način koriste se isključivo u svrhu za koju se prikupljaju.

Usaglašenost sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR)

Nenex Trade omogućava svim korisnicima koji su svojevoljno pohranili svoje lične podatke u bazu podataka Internet prezentacije da na zahtev imaju uvid u sve podatke o njihovoj ličnosti kojima Nenex Trade raspolaže, kao i brisanje istih (osim u slučaju kada je čuvanje tih podataka zahtevano propisima i zakonskom regulativom, kao što su na primer podaci neophodni za izdavanje računa, i sl.).

Upotreba "kolačića" (cookies)

Korišćenjem "kolačića" i statističkom analizom i obradom prikupljenih podataka dolazi se do informacija koje pomažu unapređenju sadržaja Internet prezentacije. Prilikom korišćenja Internet prezentacije na adresi http://www.NenexTrade.rs smatra se da ste saglasni sa korišćenjem "kolačića".

Koji se kolačići koriste

Na Internet prezentaciji Nenex Trade-a koriste se razni eksterni servise koji koriste "kolačiće", od kojih je najvažniji Google Analytics kojim se prati poseta Internet prezentaciji. Nenex Trade D.O.O nema uvid u pojedinačne informacije o korisnicima koji su prikupljeni pomoću "kolačića". Više o "kolačićima" možete saznati na sledećoj adresi: http://www.allaboutcookies.org

Isključivanje kolačića

Ukoliko niste saglasni sa upotrebom "kolačića" na ovoj Internet prezentaciji tokom korišćenja, možete konfigurisati pretraživač koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari i sl.) na način kojim se onemogućava upotreba "kolačića". Imajte u vidu da kada onemogućite "kolačiće", možete se dogoditi da niste u mogućnosti da koristite neke od funkcija na pojedinim Internet prezentacijama.

Korišćenjem Internet prezentacije Nenex Trade D.O.O smatra se da ste saglasni sa uslovima korišćenja ove Internet prezentacije, kao i sa politikom bezbednosti informacija Nenex Trade D.O.O i da ih kao takve prihvatate.